Steeds vaker laten (hoger opgeleide) PVV-aanhangers anoniem iets van zich horen via de media. Zij vinden het namelijk een beetje vervelend dat ze worden uitgemaakt voor racist en xenofoob, wanneer zij voor hun politieke voorkeur uitkomen. Zij vinden dat oneerlijk, klagen over de in hun ogen onterechte classificatie en ervaren een beperking van vrijheid van meningsuiting.

Als motivatie voor hun keuze voor de PVV geven zij bijvoorbeeld, dat ze tegen de EU en voor een NEXIT zijn, de AOW-leeftijd omlaag willen of dat het eigen risico afgeschaft moet worden. Dingen die inderdaad op het a4’tje van Wilders terug te vinden zijn. Deze punten zijn echter ook bij diverse andere partijen terug te vinden. Het belangrijkste punt waarop de PVV zich echter onderscheidt van andere partijen, is de houding ten aanzien van de islam, en die doet op een aantal punten toch echt behoorlijk racistisch en xenofoob aan. Los van dat a4’tje, is ook de beruchte ‘minder-minder-uitspraak’ er eentje die op zijn minst tegen racisme en discriminatie aanschurkt!

De meeste partijen hebben, naast overeenkomsten met andere partijen, ook een belangrijk punt waarin ze zich onderscheiden van die anderen. Zo is de SGP christelijk, de SP socialistisch, bij de PvdD komen meer vegetariërs voor, de VVD omarmt het kapitalisme en 50+ is er voor ouderen. Als atheïst zal je niet zo gauw op de SGP stemmen, als vleesliefhebber niet op de PvdD, als socialist niet op de VVD en als 18-jarige niet op 50+. Maak je die keuzes wél, dan moet je niet vreemd staan te kijken als mensen je daarop aanspreken!

We leven in een land waarin íedereen vrij is om haar/zijn mening te uiten. Het staat íedereen vrij uit te komen voor een politieke voorkeur, net zoals íedereen de vrijheid heeft om daar dan weer een mening over te hebben. Daarnaast ben je vrij om te stemmen wat je wil, zowel op basis van onderbuikgevoel als op basis van verstand. Als die keuze er toe leidt dat je uitgemaakt wordt voor racist en je herkent je daar niet in, dan moet je misschien nog eens goed nadenken over die keuze.

En maak je vervolgens alsnog een bewuste en weloverwogen keuze voor de PVV, wentel je dan vervolgens niet in slachtofferschap omdat je ‘onterecht’ voor racist of xenofoob wordt uitgemaakt! Een SGP-er zeurt ook niet als hij christelijk genoemd wordt, net zo min als een SP-er klaagt omdat hij voor socialist wordt uitgemaakt. Kies je voor de PVV, dan is dat inclusief hun belangrijkste, onderscheidende en naar racisme en xenofobie riekende punten. Als je daarvoor kiest durf dan voor je mening te staan en draag de consequenties zonder te mekkeren!

Advertentie