Natuurlijk voor iedereen die ziek is door corona, maar óók voor alle andere ernstig of minder ernstig zieken, die nu hun tijd in isolatie moeten doorbrengen.

Natuurlijk ook voor mensen met cruciale beroepen, die onvermoeibaar doorgaan, zoals het zorgpersoneel, de werknemers in de kinderopvang of bij de politie, vakkenvullers en kassières. Maar óók voor andere mensen die buitenshuis moeten werken, terwijl ze twijfelen of dat nog wel veilig is.

Voor iedereen voor wie werk en privé nu nog moeilijker te combineren is. Voor ouders die gek worden van hun kroost. Voor kroost dat gek wordt van hun ouders. Maar zéker voor alle kinderen die al jaren in een onveilige thuissituatie leven, maar nu helemaal nergens meer naar toe kunnen.

Voor studenten die nog meer moeten gaan lenen, omdat ze nu niet kunnen werken of omdat hun studie langer gaat duren. Voor eindexamenleerlingen die twijfelen of ze hun diploma wel kunnen halen dit jaar.

Voor groep 8 leerlingen waarvan het kamp en de musical waar ze al jaren naar uitzien wordt afgelast. Voor iedereen die vol energie binnen opgesloten zit. Voor mensen die moeite hebben met de ontwrichting van de dagelijkse routine. Voor sporters die hun (olympische) droom in rook op zien gaan.

Voor ondernemers die mogelijk hun zaak failliet zien gaan, maar vooral óók voor mensen die al jaren moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en die het moeilijker krijgen omdat voedselbanken onvoldoende kunnen bieden. Voor oproepkrachten die geen inkomen hebben en voor wie géén vangnet is. Voor iedereen die door coronamaatregelen werkloos is geworden en voor werklozen die na deze crisis waarschijnlijk nog moeilijker aan het werk komen.

Voor inwoners van verpleegtehuizen die geen bezoek meer mogen ontvangen. Voor hun naasten die van een afstand moeten toezien hoe eenzaam hun geliefde in het verzorgingstehuis is. Voor stervenden die geen afscheid meer kunnen nemen van geliefden. Voor nabestaanden die geen afscheid mogen nemen van overledenen.

Er zijn zo veel mensen die getroffen worden door deze bizarre situatie, voorgaande lijst is verre van compleet. En er worden nog veel meer mensen vergeten. Mensen die niet worden gezien of gehoord worden om welke reden dan ook. En daarom vooral voor hen: Weet dat er iemand is die je ziet of aan je denkt.

Zorg goed voor elkaar, maar blijf ook vooral goed voor elkaar zorgen als deze pandemie weer voorbij is! Laat de solidariteit die nu gevoeld wordt niet verloren gaan wanneer ons gewone leven ooit weer hervat wordt. Elkaar blijven zien en naar elkaar omkijken is altijd belangrijk, niet alleen in tijden van crisis.

Advertentie